การปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุ

732
การปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุ Decora care - ราวจับกันลื่นในห้องน้ำ

ผู้สูงอายุ คือกลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกิดจากความเสื่อมลงของระบบต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุจึงมีความแตกต่างกันออกไปจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเป็นธรรมดา ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะต้องคำนึงถึงตัวเองว่า ร่างกายของตนเองนั้นมีความสมบูรณ์และแข็งแรงมากน้อยเพียงใด

 

หลักการทั่วไปของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

แม้การออกกำลังกายจะมีความจำเป็นต่อบุคคลทุกวัยก็ตาม แต่สำหรับผู้สุงอายุ การออกกำลังกายบางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ ดังนั้นการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญดังนี้
  1. ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง อย่างช้าๆ ไม่ต้องเร็ว แต่ต้องทำให้สม่ำเสมอจึงจะเกิดผลดี การทำๆ หยุดๆ จะทำให้เกิดผลเสีย ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ ละ 15-20 นาที ติดต่อกันอย่างน้อย 3-4 เดือน
  2. ควรพักผ่อนและพักฟื้นร่างกายหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ต้องมีเวลาพักผ่อนให้หายเหนื่อย และพักฟื้นให้ร่างกายมีโอกาสได้ซ่อมแซมการสึกหรอที่เกิดขึ้นให้หมดไป
  3. ไม่ควรออกกำลังกายที่ทำให้เกิดความตื่นเต้น และเสี่ยงมากจนเกินไป ไม่ควรออกกำลังกายตอนอยู่คนเดียว กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีคนช่วยได้อย่างทันที
 

ประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

  1. การเดิน หรือวิ่งเบาๆ จะเดินคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็สามารถทำได้ง่ายๆ และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
  2. กายบริหาร การออกกำลังกายด้วยท่าทางต่างๆ นับว่าเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว
  3. การรำไทเก๊ก เป็นศาสตร์การออกกำลังกายผสมผสานได้ทั้งการฝึกสมาธิและการกำหนดลมหายใจให้แข็งแรง ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจ
 
เห็นไหมคะว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องออกให้หนักเสมอไป สามารถออกกำลังกายแบบเบาๆ แต่สม่ำเสมอได้ตามกำลัง เพียงเท่านี้คุณเองก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีได้แล้วค่ะ อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวคงไม่พอแต่ยังคงต้องควบคุมในเรื่องอาหารการกินควบกันไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

แชร์บทความนี้