การปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุ

1117
การปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุ

ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม จึงเป็นวัยที่คนส่วนมากค่อนข้างกลัว (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัยทอง) ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวให้มีความสุขกับวัยที่กำลังเผชิญ

การปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุ

1. ปล่อยวางและทำใจยอมรับกับความสูญเสีย เช่น สูญเสียเรี่ยวแรงที่เคยมี สูญเสียคนรักที่จากไป เป็นต้น
2. เมื่อเจอปัญหาใดๆ ควรขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากคนรอบข้างบ้าง ไม่ควรเก็บปัญหาต่างๆ นั้นไว้เพียงคนเดียว
3. ไม่ควรเก็บตัวและแยกตัวไปอยู่คนเดียวตามลำพัง
4. การทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตัวเองวิตกกังวลในเรื่องอื่นๆ มากจนเกินไป
5. ออกกำลังกายเบาๆ อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้งๆ ละ 20-30 นาทีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ปรับตัวได้อย่างมีความสุข ลูกหลานก็ควรที่จะแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยการเอาใจใส่ และทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

แชร์บทความนี้