'การพลัดตกหกล้ม' ในผู้สูงอายุ

796
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุมักมีสาเหตุจากความเสื่อมของร่างกาย อีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย สำหรับอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุคือ “การพลัดตกหกล้ม” เช่น ลื่นในห้องน้ำ ตกบันได การตกเตียง เป็นต้น ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-75 ปี เป็นต้น

1. กระดูกสะโพกหัก

การบาดเจ็บที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุดังกล่าว ได้แก่ “การหักของกระดูกสะโพก” ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายพิการหรือเสียชีวิตได้ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุนนั่นเอง

2. ศรีษะได้รับบาดเจ็บ

อีกปัญหาหนึ่งที่อาจพบได้จากการหกล้มของผู้สูงอายุคือ “การบาดเจ็บที่ศรีษะ” ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเลือดคั่งในสมองได้ อันตรายมากๆ ค่ะ

3. วิธีการป้องกัน

วิธีป้องกันการล้มที่ดีที่สุดนั้น ได้แก่
1. ส่งเสริมกำลังของกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย
2. ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
3. คอยดูแลสภาพบ้าน ทั้งภายนอกและภายใน เช่น
   3.1 จัดบ้านให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ โดยเฉพาะทางเดินไปห้องน้ำ
   3.2 ห้องอาบน้ำควรจะมีราวกันลื่นเพื่อช่วยผู้สุงอายุให้ปลอดภัย
   3.3 มีราวเกาะข้างฝาและบริเวณที่ต้องลุกนั่งอย่างมั่นคง
   3.4 จัดวางของให้เป็นระเบียบ ไม่ให้มีของวางเกะกะที่พื้นห้อง
4. คอยสังเกตอาการและความผิดปกติของการมองเห็นของผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตามสำหรับคุณและคนในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในบ้านควรระมัดระวัง ทันทีที่
ผู้สูงอายุล้มควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายนะคะ เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ ด้วยรักและห่วงใยจาก DECORA CARE

แชร์บทความนี้