การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

969
การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

การเติบโตของเศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy)

AliResearch ได้วิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน และสำมะโนประชากรจีน รวมทั้งข้อมูลของโครงการเปรียบเทียบระหว่างนานาชาติของธนาคารโลก พบว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในจีนมีอยู่ราว 17.4% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมากจากปี 2543 ซึ่งเคยอยู่ที่ 10.3%

เทรนด์การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจีน แต่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก อันเป็นผลมาจากจำนวนประชากรเกิดใหม่ที่ลดลง และช่วงอายุขัยของประชากรที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย โดยสหประชาชาติคาดว่าไทยจะมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 19% ในปี 2563 เป็น 30.5% ในปี 2578 (ที่มา กรมเศรษฐกิจและกิจการสังคมแห่งสหประชาชาติ)

กลุ่มคนในช่วงวัยสูงอายุมักมีเงินเก็บมาก และมีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสถิติการซื้อสินค้าบนเถาเป่าของกลุ่มผู้สูงอายุในระหว่างปี 2560-2562 มีอัตราเติบโตขึ้น 20.9% จากรายงานของ AliResearch ผู้บริโภคอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าสำหรับหลาน ทั้งสินค้าสุขภาพ บริการเกม อาหาร และสินค้าเพื่อดูแลบ้านและชีวิตประจำวัน

ความต้องการและอำนาจในการซื้อของ “เศรษฐกิจผู้สูงวัย” เห็นได้ชัดจากมหกรรมช้อปปิ้ง 11.11 ของอาลีบาบาในปีนี้ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากคนในช่วงวัยนี้เป็นพิเศษในระหว่างมหกรรม 11.11 คือของใช้ในบ้านราคาแพง เช่น โซฟา เตียง และอุปกรณ์ในห้องนํ้า แบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความสนใจและอยากที่จะใช้ดิจิทัลมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

แชร์บทความนี้