ธุรกิจเร่งปรับตัวรับเศรษฐกิจสูงวัย หลังพบจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนชราในไทย

623
โครงการที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุกำลังจะเกิดขึ้น

          องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2569 ผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 19.55 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดจากปี 2561 ที่มี 11.9 ล้านคน โดยผู้สูงวัยสามารถมองได้ตั้งแต่อายุ 50, 60, 70 และ 80 ปีขึ้นไป โดยทาง สนค. ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจบริการจะมีโอกาสเติบโต เช่นธุรกิจทางการแพทย์หรือสุขภาพเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอีกมากมายหลากหลายธุรกิจอีกเช่นเดียวกัน

แชร์บทความนี้