สินค้า > ราวจับติดผนัง

ร า ว จั บ ติ ด ผ นั ง ต่ อ เ นื่ อ ง

ความปลอดภัย

ที่ออกแบบเองได้!

ติ ด ตั้ ง ต า ม ค ว า ม ย า ว

และปรับมุมได้ตามความต้องการ

เพิ่มความปลอดภัย

แบบจุดต่อจุด

ราวจับติดผนังต่อเนื่อง ออกแบบให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกจุดของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ทางเดินส่วนต่างๆ ของบ้าน ราวบันได เป็นต้น ด้วยวัสดุคุณภาพเกรดพรีเมียม ทำความสะอาดง่าย หมดความกังวลเรื่องพื้นผิวราวจับหลุดร่อน และเป็นเชื้อราด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ญี่ปุ่น ทำให้ราวจับติดผนังสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่ต้องการความปลอดภัยได้อย่างสวยงาม

ติดตั้งง่าย

อุปกรณ์เป็นแบบสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ DECORA Care ได้ออกแบบเป็นแบบสำเร็จรูป 100% เพื่อคุณลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ตามไอเดียการออกแบบ และสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ติดตั้งไว ไม่ต้องเชื่อม สามารถนำไปประกอบหน้างานได้ทันที

แข็งแรงทนทาน

ใช้งานด้วยความมั่นใจ

ราวจับติดผนังออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานจริงได้อย่างปลอดภัย วัสดุภายในทำมาจากอลูมิเนียม หนา 3 มม. วัสดุภายนอกหุ้มด้วย PVC หนา 4 มม. เมื่อนำมาประกอบกันจึงได้มาตรฐานความแข็งแรง ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งไม่เกิดสนิม และไม่เป็นเชื้อรา รับน้ำหนักแนวดิ่งได้มากถึง 120 กิโลกรัม เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

ไ อ เ ดี ย ก า ร อ อ ก แ บ บ

ราวจับติดผนังต่อเนื่อง

ร า ย ก า ร สิ น ค้ า

ราวจับติดผนังต่อเนื่อง

ชุดราวจับขนาด 1 เมตร

ราคา

1,940.-

ขนาดสินค้าความยาว 1 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.
อุปกรณ์ในชุดราวจับยาว 1 เมตร 1 เส้น
ฝาปิดปลายราว 2 อัน
ชุดพุก/นอต 1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง

ชุดราวจับขนาด 2 เมตร

ราคา

3,160.-

ขนาดสินค้าความยาว 2 เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.
อุปกรณ์ในชุดราวจับยาว 2 เมตร 1 เส้น
ฝาปิดปลายราว 2 อัน
ก้านรับราว 1 อัน
ชุดพุก/นอต 1 ชุด
คู่มือการติดตั้ง

ข้องอราวจับปรับมุม

790.-

ข้อต่อความยาวราวจับ

180.-