วัคซีนที่จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์

319
วัคซีนที่จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์

        สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ระบุว่า สำหรับสตรีมีครรภ์นั้นมีวัคซีนที่จำเป็นจะต้องได้รับ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดโรคต่างๆ แต่วัคซีนมีหลายชนิด บางชนิดไม่แนะนำให้ฉีดในสตรีมีครรภ์เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากอาจส่งผลต่อทารก เช่น วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันไข้สมองอับเสบ วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน โปลิโอ วัควีนป้องกันโรควัณโรค  วันนี้ DECORA Care จะมาแนะนำวัคซีนสำหรับสตรีมีครรภ์มีดังนี้

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับสตรีมีครรภ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

        ควรฉีดตั้งแต่อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอันตรายต่อแม่และเด็กจากโรค และภูมิคุ้มกันที่ขึ้น สามารถถ่ายทอดสู่ทารกได้ ป้องกันทารกติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หลังคลอดจนถึง 6 เดือน

การฉีดวัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยักสำหรับสตรีมีครรภ์

วัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

        ควรฉีดในอายุครรภ์ 27- 36 สัปดาห์ เพราะภูมิคุ้มกันสามารถถ่ายทอดสู่ทารก ซึ่งจะช่วยป้องกันทารกจากการติดเชื้อคอตีบ ที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ในช่วง 4 สัปดาห์ แรกหลังคลอด

การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีสำหรับสตรีมีครรภ์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

        หากคุณแม่มีภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ทารกได้ เพราะหากทารกได้รับเชื้อตั้งแต่ตั้งครรภ์ ทารกจะเป็นพาหะสูงถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติถึง 200 เท่า

แชร์บทความนี้