วัคซีนที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ

708
วัคซีนที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ

แน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ คงไม่มีวัคซีนไหนที่จำเป็นไปมากกว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อีกแล้ว
ยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สภาพร่างกายที่เสื่อมถอย และภูมิคุ้มกันที่ลดน้อยลงตามวัย แต่รู้ไหมคะว่าวัคซีนที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่ทุกคนควรรู้และฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ได้แก่
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
นิวโมคอคคัส, และวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด นั่นเองค่ะ

แต่!!! ถ้าหากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนรับการฉีดวัคซีนทุกครั้งนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดของวัคซีนต่างๆ กันเลยค่ะ

1. วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน

สามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ โรคบาดทะยักเกิดจาก เชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล ส่วนโรคไอกรน เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้เกิด อาการเรื้อรัง โรคเหล่านี้ แม้จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ ภูมิคุ้มกันลดน้อยลง และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนป้องกัน และกระตุ้นในทุกๆ 10 ปี

2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เป็นโรคที่ระบาดเป็นประจำทุกปี และถึงแม้จะเป็นโรคที่สามารถหายเองได้ภายใน 3-5 วัน แต่สำหรับผู้สูงอายุนั้นอาจมีความรุนแรงมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ เพราะสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ทำให้มีอัตราเสียชีวิตสูง ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีบริการฉีดวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ให้กับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

3. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบและการติดเชื้อที่มีความรุนแรงอื่นๆ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยวัคซีนที่จะต้องฉีดมี 2 ชนิด ได้แก่ คอนจูเกต (PCV13) และ โพลีแซคคาไรด์ (PPSV23) ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรฉีดแบบคอนจูเกต 1 เข็ม และแบบโพลีแซคคาไรด์กระตุ้นอีก 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์

4. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

มาจากเชื้ออีสุกอีใสที่อยู่ในร่างกายของเรา เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อดังกล่าวก็จะกลับขึ้นมาอีก ซึ่งการ กลับมาเป็นในช่วงสูงวัย นอกจากจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนจากตุ่มน้ำใสแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตาบอด หูหนวก หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่นำมาแชร์ในวันนี้อาจเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับใครหลายๆ คนได้ ไม่มากก็น้อยนะคะ และสิ่งที่ห้ามลืมเลยก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อยๆ และอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้อื่นนะจ๊ะ  

แชร์บทความนี้