DECORA Care

ราวจับกันลื่น ราวจับติดผนังต่อเนื่อง

ตัวอย่างการติดตั้งสินค้าของ decora care

ราวจับกันลื่น

ติดตั้งพร้อมใช้ ปลอดภัยกว่า

อุปกรณ์ราวกันลื่นในห้องน้ำ DECORA Care ผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานจาก ISIT และมาตรฐานการรับน้ำหนักจาก KMUTT มั่นใจแข็งแรงปลอดภัยกับผู้สูงอายุและทุกคนในบ้าน

ราวจับติดผนังต่อเนื่อง

ความปลอดภัย ที่ออกแบบเองได้

ผลิตภัณฑ์ DECORA Care ได้ออกแบบเป็นแบบสำเร็จรูป 100% เพื่อคุณลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ตามไอเดียการออกแบบ และสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง ติดตั้งไว ไม่ต้องเชื่อม สามารถนำไปประกอบหน้างานได้ทันที