สูงวัยเตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 64 ที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่ผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เริ่มตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64) สำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนที่จะรับวัคซีนโควิด-19 “การเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19”


หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้สูงอายุควรต้องทำอย่างไรข้อควรปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีน ก่อนวันที่ฉีดพยายามพักผ่อนให้เพียงพอถ้าคนที่ดื่มแกลกอลฮอล์ต้องพยายามเลี่ยง ต้องงดเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์


เมื่อถึงวันฉีดวัดซีนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันที่จะไปฉีดต้องรับประทานอาหาร รับประทานยาตามปกติใส่เสื้อผ้าที่สามารถถกแขนเสื้อได้ง่ายผู้สูงอายุควรมีบุตรหลานไปด้วย


ถ้าถึงวัคซีนแล้วมีอาการป่วยควรรอให้หายป่วยก่อนไหมกรณีวันนัดเกิดมีอาการป่วย รอให้หายป่วยก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
วันที่ต้องเตรียมไปวันฉีดวัคซีนเตรียมบัตรประชาชนเตรียมเอกสารข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ใส่แมส พกแอลกอลฮอล์ และรักษาระยะห่างเวลาไปที่ฉีดวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนหลังฉีดวัคซีนแล้วอาจมีอาการปวดแขนส่วนนั้นๆ อย่าพยายามใช้แขนนั้นเยอะ สามารถกินยาพารา 1 เม็ดๆ ละ 500 มิลลิกรัม ทานได้ไม่ถี่กว่า 6 ชม. ทานครั้งนึงกรณีถ้ามีอาการผิดปกติและไม่แน่ใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1442 หรือ 1669
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะ

แชร์บทความนี้