โรคยอดฮิตที่พบในผู้สูงอายุ

727
โรคยอดฮิตที่พบในผู้สูงอายุ​ - Decora Care

เมื่ออายุมากขึ้น อะไรหลายๆ อย่างก็เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ลดลงและมีแต่แนวโน้มว่าจะเป็นคือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะ เมื่ออายุมากขึ้นมาดูกันค่ะว่า “โรคยอดฮิตที่พบในผู้สูงอายุ” นั้นมีอะไรบ้าง…?

1. โรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองหยุดชะงัก

2. โรคหัวใจขาดเลือด

เกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน ทำให้เลือดที่จะไหลเวียนไปยังหัวใจไม่พอ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรม เช่น การใช้ยาเสพติด ความเครียด และการสูบบุหรี่

3. โรคข้อเข่าเสื่อม

เกิดจากความเสื่อมของกระดูกบริเวณข้อต่อซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม อาจทำให้มีความเจ็บปวด ข้อต่อผิดรูปเดินได้ไม่ปกติส่งผลต่อชีวิตประจำวัน

4. โรคความดันเลือดสูง

คนทั่วไปจะมีความดันเลือดไม่เกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท สำหรับผู้ที่มีความดันเลือดสูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท จะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

5. โรคอัลไซเมอร์

เกิดจากความเสื่อมถอยของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมอง มักพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมจนผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

6. โรคเบาหวาน

ภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

แชร์บทความนี้