How to...เทคนิคการตัดใจทิ้งของอย่างไร ให้บ้านไม่รก

1020
How to เทคนิคการตัดใจทิ้งของอย่างไร ให้บ้านไม่รก

เชื่อว่าหนึ่งในปัญหาที่ทุกคนต่างพบเจอยามอยู่บ้านนั่นคือ…บ้านรกมาก!!! เพราะไม่อยากทิ้งของ นั่นก็จำเป็น นี่ก็จำเป็น และต่อให้จัดใหม่จนสะอาดเรียบร้อยอย่างไรผ่านไปสักพักก็กลับมารกเหมือนเดิมนั่นคงเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ชอบที่จะสะสมข้าวของเครื่องใช้ไว้มากมาย พอจะตัดใจทิ้งก็เสียดาย แต่ถ้าเก็บไว้ก็ยิ่งกินพื้นที่ภายในบ้าน และยากต่อการจัดเก็บอีกด้วยแล้วเราจะมีเทคนิคอย่างไรเพื่อทำให้หลายๆ คนสามารถตัดใจทิ้งของที่ไม่จำเป็นออกไปได้อย่างไม่ต้องกังวล และไม่ต้องจัดบ้านใหม่อยู่ตลอดเวลา….ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆ กันเลยค่ะ

 

1. ทิ้งทุกอย่างที่เป็นขยะ

เป็นการเริ่มต้นทิ้งสิ่งที่เป็นขยะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเปล่า ถุงพลาสติก กล่องใส่ข้าว เสื้อผ้าที่ขาด ของสะสมกระจุกกระจิก
 

2. ทิ้งของที่มีมากกว่า 1 ชิ้น

เมื่อเราทิ้งของที่เป็นขยะแล้ว สิ่งที่ต้องทำถัดมาคือการกำจัดข้าวของแบบเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ชิ้น ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องมีของสิ่งนี้มากกว่า 1 ชิ้น เพื่อลดจำนวนของให้น้อยลงมากที่สุด
 

3. ทิ้งของที่ไม่ได้ใช้มานานมากกว่า 6 เดือน

การทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ และสิ่งที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้อีกแล้ว หากเราไม่ได้ใช้สิ่งนี้มาตลอดระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ยังคงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ How to เทคนิคการตัดใจทิ้งของอย่างไร ไม่ให้บ้านรก ผู้เขียนเข้าใจดีเลยค่ะว่ากว่าจะทิ้งแต่ละอย่างได้นั้นค่อนข้างทำใจลำบากและต้องใช้เวลาตัดใจ แต่ถ้าทำได้จะเกิดข้อดีกับตัวคุณเองมากกว่าเดิมนะคะ ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้บ้านไม่รกอีกด้วยค่ะ

แชร์บทความนี้